Loading
Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

GİRİŞ
YETİŞKİN
YAŞ
ÇIKIŞ
ÇOCUK
YAŞ
GİRİŞ
GİRİŞ ÇIKIŞ
YETİŞKİN
YAŞ
YAŞ
ÇOCUK
 

GİZLİLİK POLİTİKASI

TANIMLAR

İşbu Sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

1.ŞİRKET: Sitenin resmi sahibi olan Nispetiye Cad. Ahular Sokak No:6 Etiler – İstanbul adresli ATTAŞ Alarko Turistik Tesisler A.Ş.

2.SİTE: www.hillsidebeachclub.com domain adına sahip internet sitesi.

3.ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, ya da kişisel bilgilerini sitede bulunan formlar aracılığıyla ve kendi rızasıyla site sahibi şirket ile paylaşan şahıs veya şahıslar. Sözleşme içinde bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır.

4.MÜŞTERİ: Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi ve kurum bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlar.Sözleşme içinde bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır.

MADDELER

1.Gizlilik: Siteye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre ŞİRKET ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak kullanıcı ve banka ve benzeri kart kuruluşları arasında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler ŞİRKET tarafında görülmez ve kaydedilmez).

Kullanıcıların SİTE’ye üyelik, hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. ŞİRKET, SİTE aracılığıyla elde ettiği kişisel verilerin, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Kullanıcılara ait bilgiler ancak yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir.

Ayrıca Kullanıcıların üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler SİTE’ye üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin ŞİRKET ve ŞİRKET Grup Şirketleri ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, ŞİRKET ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir. Kullanıcı bu bilgileri onaylayarak her türlü ürün ve hizmete ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, kartlandırma ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için SMS, push notification, müşteri araması, ve e-mail gönderimi için izin vermiş kabul edilir.

Bu SİTE, Kullanıcıları içeriği ŞİRKET tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içermektedir. Bu SİTE’de diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; SİTE’den reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları (özellikle bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden), keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan ŞİRKET sorumlu değildir. Dış web sitelerine yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin üçüncü şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle ŞİRKET’in sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra ŞİRKET’in hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul etmektesiniz. SİTE kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan ŞİRKET sorumlu değildir. Benzer biçimde başka web sitelerinden ŞİRKET’in izni olsun ya da olmasın SİTE’ye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

SİTE’de yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları ŞİRKET’e aittir. Sitemiz materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları ŞİRKET’de saklıdır. Bir kişi ve/veya kuruluş, önceden ŞİRKET’in iznini almadıkça, SİTE’nin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz, başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

Ek bilgi almak istediğiniz konularda SİTE’de belirtilen iletişim yolları ile ŞİRKET’e danışabilirsiniz.

2.Kişisel Olmayan ve Derleme Bilgiler:SİTE ziyaret edildiğinde, SİTE’ye hangi IP’den giriş yaptığınız, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı ŞİRKET’in sitesini düzenli olarak izleyerek geliştirmek ve hizmetlerini iyileştirmektir. Bu bilgiler genellikle kişisel tanımlama bilgileri ile bağlantılı olmayan IP adresleri kullanılarak alınır.

3.Kişisel Bilgiler:Bir KULLANICI, SİTE üzerinden bir soru gönderdiğinde, belirli bir hizmet için bilgi formu doldurduğunda veya başvuruda bulunduğunda kişisel bilgileri ŞİRKET tarafından kaydedilir.Form alanlarında doldurulması zorunlu alanlar aracılığıyla KULLANICI’dan kendine ait bilgileri vermesi istenebilir. Bu şekilde belirli bir faaliyet için verilmesi zorunlu kişisel bilgilerin verilmemesi durumunda, KULLANICI bu faaliyetten faydalanamaz. ŞİRKET’e verdiğiniz iletişim bilgileriniz ŞİRKET tarafından e-posta, SMS ve direk posta yolu ile reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir.

4.Cookiler:Zaman içerisinde, ŞİRKET veya ortakları bilgisayarınıza “cookie” gönderebilir. Cookie, web sunucusu tarafından İnternet tarayıcınıza gönderilen ve daha sonra bilgisayarınızın hafızasında depolanan, küçük verilerdir. Cookie'ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie’ler sisteminize zarar vermez. Cookie’ler SİTE de nerelerin ziyaret edildiğini yada hangi sayfaların tarafınızdan düzenlenip düzenlenmediğini görmek için kullanılır. Bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie’leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie’leri kabul etmiş olursunuz. Cookie’leri reddederseniz sitemizde ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir. Bu azalan uygulamalardan ve aksaklıklardan ŞİRKET sorumlu değildir.

5.Veri Güvenliği:Sitemizde izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen ŞİRKET, kişisel bilgilerin ŞİRKET sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve ŞİRKET’nin online servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.

6.Bağlantılı Siteler:Bu site, kullanıcılarını içeriği ŞİRKET tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içermektedir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET bu şekilde bir derleme, kullanım veya ifşadan ötürü ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğunu kabul etmemektedir. Başka sitelere ait bağlantıların ŞİRKET sitesinde yer alıyor olması, o sitelerin güvenli olduğu anlamına gelmemekte ve tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Dış sitelere yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin 3. şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle ŞİRKET sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra Kullanıcı ŞİRKET’in hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul eder. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan ŞİRKET sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden ŞİRKET’in izni olsun ya da olmasın ŞİRKET sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.Sitede Verilen Bilgiler: ŞİRKET, SİTE içeriğinde, tasarımında, erişiminde haber vermeksizin değişiklik ve/veya kısıtlama yapma hakkını saklı tutar. ŞİRKET, herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla SİTE erişimi kısıtlayabilir veya kaldırabilir.

ŞİRKET, SİTE içeriğini güncel ve doğru tutmak için elinden gelen tüm çabayı sarfetmektedir ancak bu bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve bu bilgilerin doğruluğuna, tam olmasına ve güncel olmasına ilişkin hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu bilgilerin kullanımı KULLANICI inisiyatifindedir ve yasal bağlayıcılığı yoktur.

8.Sözleşme Değişiklikleri:Bu Sözleşme değişikliğe tabidir ve ŞİRKET tarafından herhangi bir duyuruda bulunulmaksızın değiştirilebilir. Kullanım koşullarında yapılan değişiklik / değişiklikler SİTEye konulmalarından itibaren geçerlilik kazanacaktır.Kullanım koşullarının güncel halinin kontrolü KULLANICInın yükümlülüğündedir.

Basın    |    İletişim    |    Gizlilik Politikası    |    Kariyer