Loading
Privacybeleid

PRIVACYBELEID

CHECK-IN
VOLWASSENEN
JAAR
CHECK-OUT
KIND
JAAR
INCHECKDATUM
INCHECKDATUM UITCHECKDATUM
VOLWASSENEN
JAAR
JAAR
KIND
 

CPRIVACY BELEID EN ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

De volgende afkortingen worden in deze overeenkomst gebruikt.

1. BEDRIJF: Officieel eigenaar van de site is ATTAŞ Alarko Toeristische Faciliteiten N.V. gevestigd op het adres Nispetiye Cad. Ahular Straat Nr: 6 Etiler – Istanbul.
2. INTERNET SITE: de website met de domeinnaam www.hillsidebeachclub.com.
3. BEZOEKERS: De personen die de site bezoeken om informatie in te winnen zonder persoonlijke contactgegevens of persoonlijke informatie te geven, of de persoon of de personen die persoonlijke gegevens via de formulieren op de site en met hun eigen wil aan het bedrijf dat eigenaar is van de site hebben doorgegeven. In deze overeenkomst, hierna te noemen als "Gebruiker".
4.KLANT: Personen of instellingen die tegen betaling profiteren van de diensten die op de site vermeld staan, die hun persoonlijke gegevens of de gegevens van de instelling met eigen wil hebben doorgegeven. In deze overeenkomst, hierna te noemen als "Gebruiker".

ARTIKELS

1. Privacybeleid:

Deze INTERNET SITE is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van de gebruiker. Echter, met deze verantwoordelijkheid wordt uit hoofde van de voorwaarden die door Internet omgeving aangeboden wordt, het hoogste niveau van privacy en veiligheid op het internet gewaarborgd, dit kan nooit volledig worden bereikt binnen de INTERNET SITE en de gebruikers van de INTERNET SITE worden geacht hiervan op de hoogte te zijn. De privacy rechten van de Gebruiker op de INTERNET SITE worden respecteert en alle informatie die door de gebruiker op de INTERNET SITE worden gezet, worden voorbehouden. INTERNET SITE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de personen of instellingen dat ontstaan is door legaal of illegaal handelen van derde partijen. Door de INTERNET SITE te bereiken en te gebruiken bevestigt u dat u Privacy Beleid en de Gebruiksvoorwaarden van het BEDRIJF gelezen en begrepen heeft en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met Privacy Beleid en de Gebruiksvoorwaarden, dient u dan geen gebruik te maken van de INTERNET SITE. Op het moment dat u de INTERNET SITE heeft bereikt en heeft bezocht, wordt u geacht met deze overeenkomst akkoord zijn gegaan.

2. Niet Persoonlijke en Verzamelde Informatie:

Wanneer u de INTERNET SITE bezoekt, worden de gegevens zoals uw IP-adres waarmee u toegang heeft tot INTERNET SITE, de door u bezochte pagina’s van de INTERNET SITE en hoeveel tijd u besteedt op ieder pagina, informatie formulier en toepassingen bewaard. Het doel van het opslaan van deze informatie is het ontwikkelen en verbeteren van onze services door regelmatig toezicht op de site van het BEDRIJF te houden. Deze informatie wordt meestal opgehaald met behulp van IP adressen die niet gekoppeld zijn aan persoonlijk identificeerbare informatie.

3. Persoonlijke Gegevens:

Als een gebruiker een vraag via de INTERNET SITE doorstuurt, een informatieformulier invult voor een bepaalde dienst of een aanvraag indient, kan degene kiezen om de site te gebruiken voor het verzenden van de persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bij ieder verzending voor een bepaald doel met behulp van de site alleen maar gebruikt voor dat doel, tenzij anders vereist is door de wet of de toestemming van de gebruiker aanwezig is. Gebruikers kunnen de hoeveelheid informatie die ze doorgeven zelf bepalen. Tijdens het invullen van formuliervelden kan bij optionele velden en verplichte velden gevraagd worden om informatie te verstrekken. Als u de benodigde persoonlijke gegevens niet doorgeeft voor een bepaald activiteit, kunt u hierdoor niet deelnemen aan deze activiteit. Het BEDRIJF zal passende maatregelen nemen om de volgende te kunnen waarborgen: (i) het beschermen van verzamelde persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, en (ii) het bewaren van de persoonlijke gegevens op een correct en up-to-date wijze conform de huidige wetgeving. Bovendien proberen wij om te zorgen dat onze gelieerde bedrijven en dienstverleners de geheimhouding van uw persoonlijke gegevens waarborgen. Voor online transacties maken wij gebruik van een technologie om uw persoonlijke gegevens die u ons stuurt via onze website te beschermen. Helaas kunnen wij u niet garanderen dat er beveiligingssysteem of systeem van overdracht van gegevens via het internet op deze manier volledig veilig kan gemaakt worden.
De contactgegevens die u doorgeeft aan het BEDRIJF kunnen gebruikt worden door het BEDRIJF voor reclame en promotie doeleinden door middel van e-mail, SMS bericht of directe post en kunnen aan derden worden verstrekt.

The contact information you give the COMPANY may be used and forwarded to third parties by the COMPANY for advertisement and promotion purposes via e-mail, SMS and directly via the mail.

4. Cookies:

In de loop van de tijd kan het BEDRIJF of zijn partners "cookies" verzenden naar op uw computer. Een cookie is een kleine data dat wordt verzonden door webserver naar uw web browser en vervolgens opgeslagen wordt in het geheugen van uw computer. De cookies kunnen niet vanuit het geheugen van uw computer of vanuit cookie - bestanden die door andere webpagina’s zijn aangemaakt, gegevens verstrekken. Cookies zijn niet schadelijk voor uw systeem. Een deel van de cookies zijn wel vereist voor de werking van de INTERNET SITE, andere deel is nodig om de Gebruikers te herkennen, om het aantal Gebruikers achter te halen en om achter te halen wat de Gebruikers tijdens hun bezoek op de site doen en op deze manier kunnen wij de werking van de INTERNET SITE ontwikkelen, hiernaast worden zij gebruikt om u te kunnen herkennen als u de INTERNET SITE nogmaals bezoekt. Wij slaan de gegevens op zoals uw bezoeken op de INTERNET SITE, de pagina’s die u bezoekt en de links die u bezoekt en deze gegevens gebruiken wij om de INTERNET SITE en de inhoud van de INTERNET SITE zo snel mogelijk te kunnen aanpassen op uw interessegebieden. Wij kunnen deze gegevens ook verstrekken aan derden met dezelfde doeleinden. U kunt de cookies weigeren of ervoor zorgen dat u een waarschuwing krijgt als er een cookie wordt gestuurd, door uw computer instellingen aan te passen. Als u de instellingen van uw internet browser naar begin instellingen terugdraait, accepteert u in principe alle cookies. Als u de cookies weigert, kunnen de toepassingen op de INTERNET SITE en op andere websites verminderd worden en sommige eigenschappen zullen niet op de gewenste wijze werken. Het BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor deze verminderde toepassingen en de ontstane problemen.

5. Data Security:

De geschikte fysieke, elektronische en administratieve procedures, die de verzamelde informatie beschermen en voor de veiligheid hiervan waarborgen, worden gebruikt om te voorkomen dat de INTERNET SITE zonder toestemming wordt bereikt en de nauwkeurigheid van de gegevens te kunnen waarborgen. Ondanks al deze voorwaarden kan het BEDRIJF niet garanderen dat de persoonlijke gegevens vanuit de systemen van het BEDRIJF door onwettige middelen worden verkregen en u wordt geacht ermee akkoord te gaan met de risico’s en de verantwoordelijkheid hiervan bij het gebruik van online diensten van het BEDRIJF door de risico’s die zich kunnen voordoen met inbegrip van een risico door de kwetsbaarheid van het systeem.

6. Veiligheid van kinderen:

Bescherming van de privacy van kinderen is zeer belangrijk. Om deze reden, wordt er op de INTERNET SITE van het BEDRIJF nooit informatie verzameld over mensen van wie wij weten dat ze jonger dan 18 jaar zijn. Geen deel van de site is ontworpen om de aandacht van de kinderen onder de leeftijd van 18 jaar te trekken.

7. Gelinkte Sites

Deze site bevat links die de Gebruikers naar andere websites doorlinkt waarvan de inhoud door het BEDRIJF niet wordt gecontroleerd. Deze gekoppelde websites kunnen andere privacy reglementen hebben dan de bepalingen in deze overeenkomst. Het verzamelen van de gegevens die door deze bedrijven kunnen worden verzameld, het gebruik en openbaren hiervan zijn niet onder de verantwoordelijkheid van het BEDRIJF. Het BEDRIJF neemt niet de verantwoordelijk voor de eventueel schade die kan ontstaan als gevolg van deze soort verzameling, gebruik en openbaarmaking. Dat de links van andere websites op de site van het BEDRIJF geplaatst worden, betekent niet dat deze voldoende veilig zijn en hiervoor is de Gebruiker zelf verantwoordelijk. Als u op een link drukt die u doorverwijst naar een andere website, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat u buiten de verantwoordelijkheidsgebied van het BEDRIJF bent en vanaf dat punt het BEDRIJF niet verantwoordelijk is, omdat deze websites door derden worden opgesteld en gecontroleerd. BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade, verliezen of kosten die kunnen ontstaan ​​als gevolg van eventuele fouten die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van INTERNET SITE, onderbreking, vertraging in de gegevensoverdracht, computervirus, lijn en elektrische storingen. Ook de links die op andere websites worden gegeven met of zonder toestemming van ons BEDRIJF zijn buiten de verantwoordelijkheid van het BEDRIJF omdat deze links niet gecontroleerd kunnen worden door de gebruikte structuur hiervan. De auteursrechten van de informatie, materiaal en hun rangschikking op de INTERNET SITE behoren tot het BEDRIJF. De rechten op copyright, gedeponeerd handelsmerk, patenten, intellectuele en andere eigendomsrechten van alle materialen op onze INTERNET SITE zijn voorbehouden aan het BEDRIJF. Een persoon en/of een organisatie, tenzij voorafgaande toestemming van het BEDRIJF, kan een bepaald gedeelte van de site niet gebruiken op een andere website, ook niet linken naar een andere website.p>

Wijzigingen van de Overeenkomst:

Deze Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. Alle wijzigingen van de Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden zullen worden aangekondigd op de INTERNET SITE. Alle informatie die via de INTERNET SITE aan het BEDRIJF worden doorgegeven, zijn wel onderworpen aan de voorwaarden van de gewijzigde Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden.

Press    |    Contact    |    Carrières    |    Privacybeleid    |    Business Partners